1. DSE放榜︳藝人分數大公開 MIRROR成員咩分數 港姐盛產高分王?  雅虎香港新聞
  2. DSE放榜 Mirror成員Edan考獲25分謝安琪雨僑會考憑高分考入港大  香港01
  3. DSE 2021|盤點名人公開試成績有局長勁過林鄭Mirror多高材生  香港01
  4. DSE放榜|90後藝人公開試成績牧田CP係高材生!邊位女神最高分|開罐  香港01
  5. 在「Google 新聞」上查看完整報導
一年容易又放榜,每年都會有報導重溫藝人會考分數。不過DSE由2012年開始舉行,部份90後考生都入行做咗藝人,仲講森美28分、E Kids加埋5分?out啦!一齊睇吓藝人DSE咩成績!(以最佳五科計算)一年容易又放榜,每年都會有報導重溫藝人會考分數。不過DSE由2012年開始舉行,部份90後考生都入行做咗藝人,仲講森美28分、E Kids加埋5分?out啦!一齊睇吓藝人DSE咩成績!(以最佳五科計算)

DSE放榜︳藝人分數大公開 MIRROR成員咩分數 港姐盛產高分王?

星期三(21/7)就是DSE放榜的大日子,對於很多考生來說,公開試分數非常重要。不過即使公開試失手亦未必需要太過擔心,不少公開試考取低分的藝人星期三(21/7)就是DSE放榜的大日子,對於很多考生來說,公開試分數非常重要。不過即使公開試失手亦未必需要太過擔心,不少公開試考取低分的藝人

DSE放榜│Mirror成員Edan考獲25分 謝安琪雨僑會考憑高分考入港大|香港01|親子